2 dự án luận văn thạc sỹ dành cho 2 sinh viên đã tốt nghiệp đại học có mong muốn học lên cao học tại thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo dành cho sinh viên sau đại học ở Việt Nam:

[2 dự án luận văn thạc sỹ dành cho 2 sinh viên đã tốt nghiệp đại học có mong muốn học lên cao học tại thành phố Hồ Chí Minh]

Sơ lược về dự án: Bạn sẽ tiến hành nghiên cứu tiếp thị và viết kế hoạch tiếp thị toàn diện bao gồm dữ liệu chính và thứ cấp chất lượng cao. Yêu cầu và thông tin chi tiết sẽ được cung cấp khi bạn trúng tuyển.

1. Bạn phải nộp Hồ sơ ứng tuyển (ngôn ngữ bắt buộc: tiếng Anh), bao gồm:

- CV và thư xin việc (Cover letter);

- Trình bày kết quả học tập của bạn (hoặc Bảng điểm): yêu cầu học lực Khá - Giỏi (9/10);

- 01 thư giới thiệu từ trường đại học của bạn, trong thư xác nhận được khả năng phân tích và khả năng làm việc nhóm hiệu quả của bạn;

2. Những quyền lợi mà bạn có được:

- Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn của Antonios Papadimitriou (một sinh viên Thạc sĩ hạng "A" ở Anh), người đã có 16 năm kinh nghiệm thực tiễn và quý báu từ quá trình làm trong ngành công nghiệp và giáo dục trong các vị trí như quản lý, điều hành, giảng viên và tư vấn.

- Bạn sẽ nhận được 2 triệu VND khi hoàn thành luận văn thạc sĩ.

Gửi Hồ sơ ứng tuyển của bạn tới mail: antonios@businesslynch.com

Những ứng cử viên đạt yêu cầu sẽ được chúng tôi liên hệ. Trong mail, bạn vui lòng đề cập đến thời gian mà bạn có thể bắt đầu dự án và bạn dự định khi nào sẽ hoàn thành dự án đó.

Trân trọng.

Antonios Papadimitriou
Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

Chủ tịch & Giám đốc điều hành
BL&MT
Đào tạo toàn cầu

Số Di Động: 0122 80 39 231
Địa chỉ: 8A Thái Văn Lung,Phường Bến Nghé, Quận 1

www.facebook.com/gobusinesslynch | www.businesslynch.com/about

English version

A message to postgraduate students in Vietnam: 

2 master thesis projects are available for 2 ambitious graduate students in Ho Chi Minh City. 

In order to qualify for this project you need to show an academic result of at least 9 out of 10. 

You also need to submit 1 reference letter form the university supporting your analytical capability and strong team work aptitude.  

Short about the project: You will conduct a complete marketing research and write a comprehensive marketing plan including high quality primary and secondary data. More details will be provided for selected candidates. 

You will also get support along the way in terms of thesis mentoring by Antonios Papadimitriou: (an "A" master's student in the UK) who has gained 16 years of valuable experiences from the industry and academy in positions such as manager, executive, lecturer and consultant. 

You will further receive a grant of 2Mn VND upon completing your master thesis. 

Send your application with CV and cover letter to antonios@businesslynch.com 

Only shortlisted candidates will be contacted. State in your application when you can start the project, and when your thesis has to be submitted. 

Regards - 

Antonios Papadimitriou

MBA

President & CEO

BL&MT

Global Training

Cell: 0122 80 39 231

Address: 8A Thai Van Lung, Ben Nghe, Quan 1

www.facebook.com/gobusinesslynch | www.businesslynch.com/about